vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Nhà đất Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà

PDF.InEmail

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----o0o----

 

HỢP  ĐỒNG  THUÊ  NHÀ

 

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHO THUÊ NHÀ : (bên A)

Họ tên (ông)  : NGUYỄN A -Sinh năm: 1958.

CMND số       : 123456789,            cấp ngày 18/01/2000, tại: CA TP.HCM.

Họ tên (bà)      : NGÔ A -Sinh năm: 1962.

CMND số       : 123456789,            cấp ngày 03/7/1996,               tại: CA TP.HCM.

Cùng thường trú: …. Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM.

 

Là đồng sở hữu chủ căn nhà số: …. Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM, theo:

-Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa số …./GP-UB ngày 09/11/1987.

-Hợp đồng mua bán nhà số :……../HĐ-MBN do phòng công chứng số 01 chứng nhận ngày 16/1/1998, đăng ký ngày 12/11/1998.

-Tờ kai trước bạ ngày 05/11/1998.

 

BÊN THUÊ NHÀ : (bên B)

Họ tên (bà)      : NGUYỄN B -Sinh năm: 1980.

CMND số       : 123456789,            cấp ngày 12/02/2003, tại: CA Đồng Nai.

Thường trú      : …………., phường Tam Hiệp, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng thuê nhà với nội dung sau:

 

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ căn nhà số … Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM.

- Với diện tích thuê sử dụng: 187,74 m2.

- Mục đích sử dụng: dùng để kinh doanh .

- Trang thiết bị và tiện nghi trong nhà gồm có (theo biên bản bàn giao giữa hai bên)

ĐIỀU 2: Thời hạn cho thuê nhà là 02 (hai) năm, kể từ ngày 15/4/2005 đến  15/4/2007.

ĐIỀU 3: Giá thuê nhà là: 50.000.000 đồng/tháng (năm mưoi triệu đồng một tháng).

Giá thuê nhà này không bao gồm các chi phí sử dụng điện,nước, điện thoại, tiền vệ sinh, hoa chi, thuế kinh doanh. Các chi phí này sẽ do bên B trả theo hoá đơn thanh toán.

Phương thức thanh toán:

- Trả bằng tiền mặt.

- Bên B đặt cọc cho bên A số tiền 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). Số tiền này sẽ được bên A trả lại cho bên B khi thanh lý hợp đồng. Nếu bên B tự ý ngưng hợp đồng trước thời hạn hoặc kinh doanh bất hợp pháp thì bên B sẽ mất số tiền đã đặt cọc, đồng thời bên B phải thanh toán đầy đủ tiền điện, nước, điện thoại, và các khoản thuế liên quan đến việc kinh doanh của bên B, ngược lại nếu bên A tự ý ngưng hợp đồng trước thời hạn sẽ phải trả lại cho bên B số tiền đã nhận cọc và bồi thường cho bên B một số tiền bằng số tiền đã nhận cọc (tổng cộng là 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

- Tiền thuê nhà sẽ được thanh toán 03 (ba) tháng một lần.

 

ĐIỀU 4: Hai bên cùng nhau xác định trách nhiệm như sau:

4.1: Trách nhiệm của bên cho thuê (bên A):

- Giao nhà,trang thiết bị và tiện nghi trong nhà thuê cho bên B đúng ngày hợp đồng có giá trị theo biên bản bàn giao.

- Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ cho bên B.

- Sữa chữa kịp thời những hư hỏng.

- Bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và sức khỏe gây ra cho bên B trong trường hợp nhà sụp đổ do không sửa chữa kịp thời.

 

4.2: Trách nhiệm của bên thuê (bên B):

- Trả tiền thuê nhà đúng thời hạn.

- Bên B chịu tiền thuế thuê nhà mang tên Bên A.

- Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A và tuân theo các quy định xây dựng cơ bản.

- Có trách nhiệm về sự hư hỏng mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc tư  trang của bản thân và tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng nhà thuê.

- Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê lại.

- Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng thuê trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước  ít nhất là 03 (ba) tháng.

- Bên B chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đến khi thanh lý hợp đồng bên B chỉ được tháo dỡ những phần trang trí không phạm vào bê tông và kết cấu căn nhà, không tháo dỡ những trang trí đã âm vào tường, cũng không được yêu cầu bên A trả lại những chi phí và khoản tiền mà bên B đã sửa chữa mua sắm.

ĐIỀU 5: Hai bên cam kết:

- Thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

- Trường hợp có tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì cùng nhau bàn bạc thống nhất trên tinh thần đoàn kết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Hết hạn hợp đồng.

- Nhà cho thuê bị tiêu hủy hoặc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lập tại Phòng Công chứng số 01 TP.HCM ngày    mười bốn, tháng tư, năm hai ngàn lẻ năm (14/04/205)

BÊN A                                                                                    BÊN B

CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TP.HCM

Ngày mười bốn, tháng tư, năm hai ngàn lẻ mười (14/04/2010).

Tại Phòng Công chứng số 01 TP.Hồ Chí Minh .

Tôi: PHAN VĂN CHEO , Công chứng viên Phòng Công chứng số 01 TP.Hồ Chí Minh.

 

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng thuê nhà trên đây được giao kết bởi

BÊN A:

Họ tên (ông)  : NGUYỄN A -Sinh năm: 1958.

CMND số       : 123456789,            cấp ngày 18/01/2000, tại: CA TP.HCM.

Họ tên (bà)      : NGÔ A -Sinh năm: 1962.

CMND số       : 123456789,            cấp ngày 03/7/1996,               tại: CA TP.HCM.

 

BÊN B:

Họ tên (ông)    : NGUYỄN B -Sinh năm: 1980.

CMND số       : 123456789,            cấp ngày 12/02/2003, tại: CA Đồng Nai.

 

Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.

- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.

Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

 

- Hợp đồng này gồm: 03 bản chính (mỗi bản gồm 02 tờ 03 trang) cấp cho:

+ Bên A: 01    bản chính

+ Bên B: 01    bản chính

+ Lưu tại phòng Công chứng số 01 TP.HCM  01 bản chính.

 

 

Số  Công chứng:                                       Quyển số:               TP/CC-SCC/HĐGD

 

CÔNG CHỨNG VIÊN


YouBiz.vn – Business & Lawyers